HVA ER PEROKSISOMER?

Små, overalt og avgjørende for cellevitalitet

Peroksisomer er små organeller (eller membran omsluttede "rom") som finnes i nesten alle celler - fra enkle gjærceller til planter og mennesker. Peroksisomer er avgjørende for cellens vitalitet. For eksempel, vil de født med en arvelige peroksisom-defekter dø ganske tidlig. Oljeholdige frø fra planter med skadde peroksisomer kann ikke spire og de er ineffektive i fotosyntesen.
 

Peroksisomer ble oppdaget for omtrent 60 år siden, og de ble opprinnelig kalt "microbodies" på grunn av den beskjedne størrelsen (1 µm i diameter) som er omtrent den samme som bakterier. Størrelsen og skjørheten av peroksisomer utgjør en betydelig teknisk utfordring i forskningslaboratorier. På grunn av dette har forskning på peroksisomer lenge vært neglisjert i forhold til andre celleorganeller som cellekjernen, mitokondrier eller kloroplaster. Selv om de er små, er peroksisomer ekstremt viktige. Nesten alle organismer er laget av celler, og nesten alle celler har og trenger peroksisomer, alt fra øl- og penicillin-produserende sopp, via korn og biobrensel-planter til oss menesker.

Spennende forskningsutfordringer

Til tross for 60 år med forskning over hele verden, forblir mange spørsmål ufullstendig ubesvart. Hvordan utvikler peroksisomer seg når cellene deler seg? Hvordan blir skadde peroksisomer oppdaget og resirkulert? På noen områder har vi allerede lært mye de siste årene, men sannsynligvis er det bare toppen av isfjellet. Vi vet fortsatt lite om mangfoldet av peroksisom funksjoner. Nye og uventede roller for peroksisomene blir oppdaget hvert år. For eksempel er peroksisomer involvert i biotin-biosyntese og i forsvar mot patogener. Ved første øyekast kan slike grunnleggende problemstillinger virke lite relatert til vårt virkelige liv. Men bare hvis vi forstår i detalj hvordan denne organellen fungerer, kan vi identifisere flaskehalser og optimalisere og utvide funksjoner for å sikre og forbedre livet på jorden.

Tenke framover: Hvordan løse utfordringene i det 21. århundre?

Vi er alle klar over at verdenen vår står overfor store utfordringer i dette århundret som vi ikke vet hvordan vi kan løse. For eksempel finnes det en rekke sykdommer som trenger å bli behandlet gjennom smarte strategier, og det må utvikles nye antibiotika mot naturmotstander. På samme måte må vi sikre menneskemat, dyrefôr og (bio-) energi for verdens  dramatisk voksende befolkning (9 milliarder innen 2040). Dette virker nesten umulig. Peroksisomer bidrar vesentlig til organismenes «fitness»: fra antibiotikaproduserende sopp, via bioenergi-avlinger til husdyr og mennesker. Både grunnleggende og bioteknologisk peroksisom-kunnskap kan føre til store fremskritt innen medisin, landbruk og bioteknologi.

PERFUME: Trening av neste generasjon forskere

I 2013 finansierte EU Marie Curie Initial Training Network PERFUME, som står for "PERoxisome Formation, FUnction and MEtabolism". Dette store prosjektet, som ledes av professor dr. Ida van der Klei (Universitetet i Groningen, Nederland), fikk et budsjett på 3,9 millioner euro for å studere perokisomer intensivt. Elleve partnere fra forskjellige universiteter, forskningsinstitutter og industrien i fire europeiske medlemsland og Norge har kommet sammen i fellesskap for å fremme peroksisom-biologi og bioteknologi. Partnerne har svært ulik bakgrunn, men komplementerer hverandre på en kraftfull måte. Møter på Skype holdes nesten hver dag, og doktorgradsstudentene reiser ofte til workshops, konferanser og partnerlaboratorier for gjensidig læring og for å bryte ned historiske barrierer som har skilt tradisjonelle forskningsområder i flere tiår.
 

Programmet gir forskerutdanning i verdensklassen for 12 stipendiater og 4 postdoktorer i grensesjiktet mellom medisin, plante- og sopp-biologi. Marie Curie Initial Training–nettverket er svært prestisjefylte priser finansiert av EUs syvende rammeprogram, fokusert på opplæring av neste generasjon av europeiske ledere i vitenskap, for å kunne løse tverrfaglige spørsmål om globale problemer og å øke Europas konkurranseevne innen forskning og utvikling.

Den grunnleggende og bioteknologiske peroksisom-kunnskapen generert av PERFUME vil bidra til betydelige fremskritt innen medisin, landbruk og bioteknologi. Sannsynlig ikke morgen og ikke neste år, men i de kritiske tiårene framover.

Upcoming events

No events
No downloads

Delphine Crappe and Piotr Lisik have defended their thesis

30-11-2016

Delphine Crappe and Piotr Lisik have defended their thesis...

Show more